Pro deo advocaat inschakelenDisclaimer

Advocaatinschakelen.nl besteedt veel zorg en aandacht aan de juistheid van de gegevens op deze website. Echter Advocaatinschakelen.nl kan niet instaan voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten ontleend worden. Advocaatinschakelen.nl is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van deze website.

Advocaatinschakelen.nl kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site juist is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt gebruikt. De informatie op deze site wordt regelmatig aangepast en bijgewerkt. Advocaatinschakelen.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren

Advocaatinschakelen.nl - Venestraat 48 - 3861 BX Nijkerk - KvK-Nr: 54552052